به گزارش خزرآنلاین، ماجرای وقف یک‌یازدهم دماوند که بلافاصله پس از شوک افکار عمومی از تصرف پنج‌هزار و ششصدهکتار از جنگل‌های آق‌مشهد اتفاق افتاد با بازتاب‌های رسانه‌ای و حقوقی گسترده ای روبرو شد. روز گذشته سازمان جنگل‌ها از صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند خبر داده اما مدیرکل اوقاف مازندران در واکنش به گزارش‌ها […]

به گزارش خزرآنلاین، ماجرای وقف یک‌یازدهم دماوند که بلافاصله پس از شوک افکار عمومی از تصرف پنج‌هزار و ششصدهکتار از جنگل‌های آق‌مشهد اتفاق افتاد با بازتاب‌های رسانه‌ای و حقوقی گسترده ای روبرو شد.

روز گذشته سازمان جنگل‌ها از صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند خبر داده اما مدیرکل اوقاف مازندران در واکنش به گزارش‌ها درباره وقف بخشی از قله دماوند گفت که «قله دماوند وقف نیست، بلکه موقوفه یکی از یال‌های دماوند است که به عنوان مرتع ملار شناخته شده است».

بر اساس اسنادی که به دست اسکان نیوز رسیده است نشان می دهد، دقیقا بخشی از قله دماوند وقف شده است.

گزارش این سند به معنای آن است که برخلاف اظهارات نماینده‌ سازمان اوقاف مبنی بر واقع نشدن پلاک های ۶۸،۶۷و۶۹ بخش ۷ ثبت لاریجان در محدوده قله‌ی دماوند باید گفت که این پلاک ها به استناد تحدید حدود ثبتی طی آگهی ۱۲۳۴-۱۳۴۸/۳/۲۲ (که در آن حد شمالی پلاکها را قله دماوند اعلام کرده) همچنین به استناد نقشه‌ی اجرای مقررات ملی شدن ، از قله‌ی دماوند تا دامنه امتداد یافته اند.

پلاک های‌ ۶۸ ،‌‌‌۶۹ و ۶۷ به ترتیب موسوم به مرتع ملار‌علیا ، مرتع ملار سفلی و قریه‌ملار با مساحت ۲۴۸۶ هکتار در راستای اجرای مقررات ملی شدن در مورخ ۴۸/۱۰/۲۱ آگهی شده و در ۴۹/۴/۱۵ و ۴۹/۸/۱۶ توسط کمیسیون ماده ۵۶ قطیعت قانونی می‌یابند که علی‌رغم صدور گواهی ۱۳و۳۹ جهت اخذ سند این پلاک ها، اداره ثبت لاریجان به جهت موقوفه دانستن این پلاک ها از صدور سند امتناع ورزیده و نهایتا در سال ۱۳۸۵ اعلام می کند که سند این پلاک ها بنام اوقاف صادر شده است. سندی که اوقاف نیز آن را تایید کرده است.

/اسکان نیوز