به گزارش خزرآنلاین، شنیده های موثق از یکی از شهرهای ساحلی غرب استان حکایت از ارتباطات مالی خاص و تنگاتنگ معاون شهردار این شهر با یک دفتر فنی-مهندسی مستقر در مرکز استان دارد. گفته می شود معاون آقای شهردار که در کارنامه خود سابقه محکومیت به علت تصرف غیرقانونی در اموال دولتی از طریق فروش […]

به گزارش خزرآنلاین، شنیده های موثق از یکی از شهرهای ساحلی غرب استان حکایت از ارتباطات مالی خاص و تنگاتنگ معاون شهردار این شهر با یک دفتر فنی-مهندسی مستقر در مرکز استان دارد.

گفته می شود معاون آقای شهردار که در کارنامه خود سابقه محکومیت به علت تصرف غیرقانونی در اموال دولتی از طریق فروش قیر یارانه ای در بازار آزاد را دارد، تمامی متقاضیان ساخت و ساز را در این شهر زیبا، مجاب به تهیه نقشه و … از یک دفتر فنی-مهندسی در مرکز استان می نماید.

قابل تامل آنکه این دفتر فنی – مهندسی متعلق به همسر یکی از اعضای اسبق شورای شهر می باشد.

گفتنی است شهردار این شهر، معاون وی و همچنین مالک این دفتر فنی مهندسی، همگی از نزدیکان آقای “م-ر” می باشند.

خزرآنلاین به زودی اسناد جدیدی از تخلفات صورت گرفته در شهرداری این شهر و نقش آقای “م-ر” در پروژه میلیاردی ساخت مجتمع تجاری در این شهر را افشا خواهد کرد.