به گزارش خزرآنلاین، اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال نیم سکه بهار آزادی ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال ربع سکه بهار آزادی ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۸ میلیون و ۶۱۰ هزار ریال

به گزارش خزرآنلاین، اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال

نیم سکه بهار آزادی ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال

ربع سکه بهار آزادی ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال

هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۸ میلیون و ۶۱۰ هزار ریال