به گزارش خزرآنلاین، در این راستا با مساعدت شهردار محترم نسبت به عقد قرارداد با شرکت پیمانکاری اقدام لازم به عمل آمده است. با اجرا و بهره برداری از این پروژه حدود ۵ کیلومتر به شبکه آبیاری مکانیزه در سطح شهر رشت اضافه خواهد شد. مسیرهای پیش بینی شده در اجرای این پروژه شامل بلوارهای امام […]

به گزارش خزرآنلاین، در این راستا با مساعدت شهردار محترم نسبت به عقد قرارداد با شرکت پیمانکاری اقدام لازم به عمل آمده است. با اجرا و بهره برداری از این پروژه حدود ۵ کیلومتر به شبکه آبیاری مکانیزه در سطح شهر رشت اضافه خواهد شد. مسیرهای پیش بینی شده در اجرای این پروژه شامل بلوارهای امام خمینی، بلوار قلی پور، بلوار شهدای گمنام و بلوار افتخاری می باشد که از این شبکه آبیاری با تانکر در مسیرهای فوق حذف خواهد شد.