به زارش خزرآنلاین، مراسم تکریم و معارفه مدیرکل امورمالیاتی استان گیلان با حضور فرزام صفت معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان و مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور برگزار شد. در این نشست که آقائی مدیرکل دفتر ریاست و امور بین الملل سازمان امورمالیاتی کشور، سیف نژاد سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی […]

به زارش خزرآنلاین، مراسم تکریم و معارفه مدیرکل امورمالیاتی استان گیلان با حضور فرزام صفت معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان و مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور برگزار شد.

در این نشست که آقائی مدیرکل دفتر ریاست و امور بین الملل سازمان امورمالیاتی کشور، سیف نژاد سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان، پورامیدی مدیرکل امورمالیاتی مودیان متوسط تهران و سجودی مدیرکل امورمالیاتی کردستان نیز حضور داشتند از تلاشهای جواد انوری تقدیر و محسن محمدی پور به عنوان مدیر کل جدید امورمالیاتی استان گیلان معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امورمالیاتی استان گیلان جواد انوری دوشنبه هفته جاری به سمت مدیرکل امورمالیاتی استان سمنان منصوب شده بود.

محمدی پور نیز پیش از این معاونت مالیاتی اداره کل امورمالیاتی استان لرستان را بر عهده داشت.