به گزارش خزرآنلاین، سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان با اعلام پروژه های تعریف شده فاضلاب از محل درآمد حاصل از تبصره 3 اظهار داشت: در اجرای خط انتقال لاکان با اعتباری بالغ بر 7.5 میلیارد تومان 2800 متر لوله گذاری شد. وی همچنین اظهار داشت: پروژه جمع […]

به گزارش خزرآنلاین، سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان با اعلام پروژه های تعریف شده فاضلاب از محل درآمد حاصل از تبصره 3 اظهار داشت: در اجرای خط انتقال لاکان با اعتباری بالغ بر 7.5 میلیارد تومان 2800 متر لوله گذاری شد.

وی همچنین اظهار داشت: پروژه جمع آوری و ساماندهی فاضلاب خیابان انصاری و معلولین رشت با پیشرفت 100% از محل تبصره 3 اجرا شد و در مدار بهره برداری قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان با تأکید بر اینکه پروژه های برخوردار از محل اعتبارات تبصره 3 از سرعت اجرای خوبی برخوردارند تصریح کرد: با توجه به همکاری و تعامل شورای شهر با تصویب تبصره 3 ، بدلیل منابع مالی و نقدینگی، پروژه هایی که از محل تبصره 3 اجرا می شود از سرعت خوبی برخوردارند.

وی در ادامه گفت: در تعریف پروژه های جمع آوری فاضلاب، اولین نقاط ورودی فاضلاب به گوهررود مثل مجتمع لاکانشهر، فومن شیمی و … برابر طرح توافقی با شورای شهر در راستای پاکسازی رودخانه ها در اولویت اجرا قرار گرفت که با اجرای 6.5 کیلومتر لوله گذاری در قالب دو پروژه به تصفیه خانه جنوب شهر رشت هدایت خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان همچنین یادآور شد: ساخت تصفیه خانه کوی امام رضا نیز با همکاری شورا در دستور کار قرار دارد و در صورت تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای تصفیه خانه جنوب شهر رشت امیدواریم در سال جاری وارد مدار بهره برداری شود که علاوه بر تصفیه 12.500 مترمکعب فاضلاب، ورود پساب آن به احیاء رودخانه نیز کمک می نماید.