به گزارش خزرآنلاین، چند روزی بیشتر از انتصاب مدیرکل جدید میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان نمی گذرد. مسعود حلاج پور در حالی با حکم علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان مدیرکل جدید میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان منصوب شد که در سوابق فعالیت او بیشتر مناصبی […]

به گزارش خزرآنلاین، چند روزی بیشتر از انتصاب مدیرکل جدید میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان نمی گذرد. مسعود حلاج پور در حالی با حکم علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان مدیرکل جدید میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان منصوب شد که در سوابق فعالیت او بیشتر مناصبی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان به چشم می خورد به نحوی که او تا پیش از این، ریاست حراست سازمان برنامه و بودجه را بر عهده داشته است. 

بنا به آن چه در برخی رسانه ها آمده، حلاج پور خدمات دولتی خود را از سال 1388 آغاز کرده و توانسته در مدت نزدیک به ده سال، پله های ترقی را طی کند و از سازمان برنامه و بودجه، بر کرسی مدیریت میزاث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان تکیه زند. فرصتی که بعضا مدیران درون سازمانی با نزدیک به 30 سال سابقه فعالیت در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم از آن بی بهره بوده اند. 

در هر حال، فارغ از ریشه یابی چگونگی تعرفه و انتصاب حلاج پور در این منصب، آن چه که مهم است انتصابات او در راس این اداره کل است چرا که حلاج پور در نخستین انتصاب مهم خود منصور هادی پور را که تنها نزدیک به یک ماه از انتصابش به عنوان سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان می گذشته، برکنار و مجددا نفر قبلی یعنی همان حمید آذرپور را به عنوان معاون گردشگری این اداره کل منصوب نمود! 

این انتصاب از دو منظر قابل توجه است: 

نخست آن که حمید آذرپور یک ماه قبل از بر سر کارآمدن حلاج پور، توسط شهرود امیرانتخابی، مدیرکل قبلی از سمت خود برکنار شده و منصور هادی پور جایگزین وی در راس معاونت گردشگری گردیده بود. در همان زمان هم برخی شنیده های تایید نشده، حکایت از برکناری آذرپور به علت نزدیکی او با حلاج پور و تلاش برای کنار زدن امیرانتخابی و جایگزینی حلاج پور به جای او داشت. شنیده هایی که عزل رودهنگام هادی پور توسط مدیرکل جدید و برگشت مجدد آذرپور بر همان منصب قبلی، بر احتمال درستی آن ها می افزاید کما اینکه یک ماه هم فرصت کافی برای سنجش شایستگی هادی پور در راس معاونت گردشگری نبوده است. به خصوص آن که حلاج پور، خود مدیری وارداتی از سازمان برنامه و بودجه محسوب می شده و تغییر معاونین در همان نخستین روزهای مدیریت حتی در اداراتی که مدیرانشان از بدنه همان سازمان انتخاب می شوند، امری معمول نیست مگر آن که نیت و انگیزه برکناری، چیز دیگری باشد!

نکته دوم هم اینکه آذرپور در حالی تنها پس از یک ماه دوری از کرسی معاونتی خود، دوباره به آن دست پیدا کرد که او در نزد بسیاری از اصحاب رسانه، بیشتر به عنوان نیروی مورد وثوق رضا علیزاده، مدیرکل اسبق میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان شناخته می شود. شاهد این ادعا هم در اینجاست که علیزاده اگرچه در بهمن ماه 92 رسما به عنوان مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان منصوب شد اما در همان زمان کوتاه سرپرستی و پیش از صدور حکم مدیرکلی خود، حمید آذرپور را در دی ماه 92 به عنوان سرپرست معاونت امور گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان منصوب نمود. انتصابی که تا پایان حضور علیزاده، همچنان پا برجا بود.

اگر انتصاب و ادامه حضور آذرپور بر معاونت گردشگری میراث فرهنگی گیلان آن هم در تمام مدت مدیرکلی علیزاده را بتوان برداشتی از مورد وثوق بودن او در نزد علیزاده دانست، باید گفت حلاج پور هم در همان نخستین روزهای انتصاب در راس اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با برگرداندن آذرپور به معاونت گردشگری، همان راه مدیرکل اسبق را در پیش گرفته است. این در حالی است که علیزاده در ماه های پایانی حضور خود در راس اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان با اتهام “تضییع حقوق بیت المال” روبرو بوده و حتی مدتی را هم در بازداشت به سر می برده است. 

در خصوص علیزاده البته حرف برای گفتن بسیار است! تنها در یک نکته بد نیست بدانیم که رسانه های عموما اصلاح طلب در حالی پس از برکناری علیزاده، انتصاب او را به سمت سرپرستی دفتر مناطق نمونه و زیرساخت‌های گردشگری کشور در بوق و کرنا کردند که هیچ کدام این روزها اشاره ای به این موضوع که چرا دوران سرپرستی علیزاده در این منصب کوتاه بوده، نمی کنند! نگاهی به پورتال وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نشان می دهد که هم اکنون علیرضا ارجمندی سرپرست دفتر مناطق نمونه و زیرساخت‌های گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بوده و خبری از علیزاده در این منصب نیست!