به گزارش خزرآنلاین، در ادامه مطلب اسامی ۱۲۷ شهرستانی که طی دو هفته اخیر میزان فوتی‌های کرونایی آن‌ها صفر گزارش شده است را مشاهده می کنید:

به گزارش خزرآنلاین، در ادامه مطلب اسامی ۱۲۷ شهرستانی که طی دو هفته اخیر میزان فوتی‌های کرونایی آن‌ها صفر گزارش شده است را مشاهده می کنید: