به گزارش خزرآنلاین، ساعاتی پیش مدرکی به دستم رسید که نشان می‌دهد مدرک تحصیلی نماینده منتخب تفرش در مجلس آتی، جعلی‌ست «موسسه آموزش عالی تفتان» جعلیتش را تایید کرده است. در پیگیری‌های بعدی ام مشخص شد، این فرد در حالی مدعی دریافت مدرک کارشناسی ارشد جامعه شناسی شده که اساساً دانشگاه مذکور، فاقد رشته مذکور و مقطع […]

به گزارش خزرآنلاین، ساعاتی پیش مدرکی به دستم رسید که نشان می‌دهد مدرک تحصیلی نماینده منتخب تفرش در مجلس آتی، جعلی‌ست «موسسه آموزش عالی تفتان» جعلیتش را تایید کرده است.

در پیگیری‌های بعدی ام مشخص شد، این فرد در حالی مدعی دریافت مدرک کارشناسی ارشد جامعه شناسی شده که اساساً دانشگاه مذکور، فاقد رشته مذکور و مقطع کارشناسی ارشد است!