به گزارش خزرآنلاین، در راستای پیشبرد اهداف کلان  فدراسیون پزشکی ورزشی ، هیات پزشکی ورزشی استان گیلان  با همکاری فدراسیون پزشکی ورزشی ایران دوره آموزشی تیپینگ را به مدت سه روز از تاریخ 25 الی 27 دی ماه در ساختمان خوش عقیده هیئت پزشکی ورزشی استان با حضور بیش از 35 نفر و تدریس جناب آقای اجاقی برگزار کرد.

به گزارش خزرآنلاین، در راستای پیشبرد اهداف کلان  فدراسیون پزشکی ورزشی ، هیات پزشکی ورزشی استان گیلان  با همکاری فدراسیون پزشکی ورزشی ایران دوره آموزشی تیپینگ را به مدت سه روز از تاریخ 25 الی 27 دی ماه در ساختمان خوش عقیده هیئت پزشکی ورزشی استان با حضور بیش از 35 نفر و تدریس جناب آقای اجاقی برگزار کرد.