به گزارش خزرآنلاین، گفتنی است این نشست پیرامون تامین مسکن مددجدیان.تامین جهیزیه و مناسب سازی واحدهای مسکونی توانخواهان برگزار و مقرر شد تفاهم نامه ای پیرامون حل مشکلات نیازمندان در جهت ساخت و کمک بلاعوض به واحدهای نیمه تمام و همچنین کمک به تامین جهیزیه افراد تحت پوشش منعقد گردد. نشست مشترک دکتر نحوی نژاد […]

به گزارش خزرآنلاین، گفتنی است این نشست پیرامون تامین مسکن مددجدیان.تامین جهیزیه و مناسب سازی واحدهای مسکونی توانخواهان برگزار و مقرر شد تفاهم نامه ای پیرامون حل مشکلات نیازمندان در جهت ساخت و کمک بلاعوض به واحدهای نیمه تمام و همچنین کمک به تامین جهیزیه افراد تحت پوشش منعقد گردد.