به گزارش خزرآنلاین، حسین هاشم زاده روز شنبه در جلسه کارگروه ستاد ساماندهی جوانان در رشت با ارائه آماری از میزان ازدواج های ثبت شده طی 9 ماه امسال در استان، تعداد ازدواج برای دختران زیر 15 سال را 295 مورد دانست.  این اظهارات معاون امور هویتی ثبت احوال گیلان در حالی در رسانه ها منتشر شده […]

به گزارش خزرآنلاین، حسین هاشم زاده روز شنبه در جلسه کارگروه ستاد ساماندهی جوانان در رشت با ارائه آماری از میزان ازدواج های ثبت شده طی 9 ماه امسال در استان، تعداد ازدواج برای دختران زیر 15 سال را 295 مورد دانست. 

این اظهارات معاون امور هویتی ثبت احوال گیلان در حالی در رسانه ها منتشر شده است که سال هاست حقوق بشر غربی به بهانه های واهی، قطع نامه هایی را در محکومیت ازدواج افراد زیر 18 سال در ایران، برای تصویب به مجمع عمومی می فرستد تا از این طریق فشارهای موجود بر کشور را افزایش دهند. این در حالی است که این موضوع، امری کاملا داخلی و مرتبط با عرف و دین کشور است که بنا به اذعان بسیاری از صاحب نظران مسایل دینی، سومین نیاز انسان پس از نیاز به اکسیژن و آب، داشتن همسر و همدم است و این موضوع نقش مهمی در جلوگیری از افتادن به دام شهوت و غفلت دارد. 

در چنین شرایطی، چه نفعی در ارائه آمار میزان ازدواج دختران زیر 15 سال و انتشار آن در رسانه ها، متصور است؟ حتی اگر هدف از ارایه این آمار، ترویج سنت حسنه ازدواج باشد هم می توان با ارائه آمار از ازدواج هایی که در آن طرفین به خصوص دختران، سن بالا تر از 18 سال دارند، بدون ایجاد کوچکترین هزینه، به این هدف ارزشمند دست پیدا کرد. 

قابل تامل آن که جستجوی ساده ای در فضای مجازی نشان می دهد که اکثریت قریب به اتفاق آمارهای ارائه شده از ازدواج افراد زیر 15 سال در رسانه های رسمی، مورد توجه رسانه های مخالف و معاند قرار گرفته به نحوی که توسط آنان بازنشر شده است.