به گزارش خزرآنلاین، کیانوش لیاقت ورز با ۲۳ سال سابقه کار دارای سوابق متعددی چون مدیر اجرایی موزه میراث روستایی گیلان،معاونت برنامه ریزی، منابع و سرمایه گذاری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان است. وی دارای مقام دوم پژوهش های علمی کاربردی بیست و یکمین جشنواره خوارزمی است.

به گزارش خزرآنلاین، کیانوش لیاقت ورز با ۲۳ سال سابقه کار دارای سوابق متعددی چون مدیر اجرایی موزه میراث روستایی گیلان،معاونت برنامه ریزی، منابع و سرمایه گذاری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان است.

وی دارای مقام دوم پژوهش های علمی کاربردی بیست و یکمین جشنواره خوارزمی است.