به گزارش خزرآنلاین، در آیینی ویژه با حضور دکتر ناصر حاج محمدی، معاونان و مدیران شهرداری رشت، از علی انصافی پاکبان وظیفه شناس منطقه یک شهرداری رشت با اهدای هدیه تجلیل به عمل آمد. این پاکبان منطقه یک شهرداری رشت مبلغ قابل توجهی پول نقد به صورت دلار در حدود بیش از یک میلیارد تومان […]

به گزارش خزرآنلاین، در آیینی ویژه با حضور دکتر ناصر حاج محمدی، معاونان و مدیران شهرداری رشت، از علی انصافی پاکبان وظیفه شناس منطقه یک شهرداری رشت با اهدای هدیه تجلیل به عمل آمد.

این پاکبان منطقه یک شهرداری رشت مبلغ قابل توجهی پول نقد به صورت دلار در حدود بیش از یک میلیارد تومان را در هماهنگی با معاونت خدمات شهری شهرداری و شهرداری منطقه یک رشت به صاحب اصلی آن برگرداند. 

mjm3_1.jpg

lmxu_2.jpg

kfmg_3.jpg

8iv1_4.jpg

90no_5.jpg

r57f_6.jpg

i84a_7.jpg