به گزارش خزرآنلاین، طی حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش گیلان، فاطمه میرزانژاد به عنوان سرپرست آموزش و پرورش خمام منصوب شد. در سوابق میرنژاد، ریاست اداره مشارکتهای مردمی و مدارس غیردولتی و همچنین ریاست اداره آسیبهای اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش گیلان به چشم می خورد.

به گزارش خزرآنلاین، طی حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش گیلان، فاطمه میرزانژاد به عنوان سرپرست آموزش و پرورش خمام منصوب شد.

در سوابق میرنژاد، ریاست اداره مشارکتهای مردمی و مدارس غیردولتی و همچنین ریاست اداره آسیبهای اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش گیلان به چشم می خورد.