به گزارش خزرآنلاین، طبق سنوات اخیر و در راستای اجرای بهینه این طرح و سیاست های تبلیغی تشویقی شهرداری لنگرود ؛ با لحاظ ضرورت فرهنگ سازی طرح تفکیک زباله از مبدا در بین آحاد جامعه ، و تشویق شهروندان به مشارکت بیش از پیش در این پروسه زیست محیطی ، و توسط شرکت مجری طرح […]

به گزارش خزرآنلاین، طبق سنوات اخیر و در راستای اجرای بهینه این طرح و سیاست های تبلیغی تشویقی شهرداری لنگرود ؛ با لحاظ ضرورت فرهنگ سازی طرح تفکیک زباله از مبدا در بین آحاد جامعه ، و تشویق شهروندان به مشارکت بیش از پیش در این پروسه زیست محیطی ، و توسط شرکت مجری طرح جامع پسماند شهر لنگرود (آرداپاک) ، در حین جمع آوری زباله خشک از سطح شهر، بسته های تشویقی و بهداشتی به شهروندان سهیم در طرح ، اهدا می شود .

شهروندان عزیز لنگرودی میتوانند پسماندهای خشک خانگی را در روزهای مشخص شده (طبق جدول برنامه ریزی شده) به نیروهای شرکت آرداپاک که با لباس آرم دار و خودروی مخصوص ، در محلات حاضر میشوند تحویل داده و بسته های تشویقی – بهداشتی دریافت نمایند .

ایضا در سال تحصیلی جاری نیز برنامه های آموزشی شهرداری در حوزه مدیریت پسماند برای دانش آموزان مدارس سطح شهر دایر میباشد که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

http://uupload.ir/files/i286_photo_2019-12-09_10-52-52.jpg