به گزارش خزرآنلاین، وی تاکید کرد: در حال حاضر برخی از آقایان به کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین هیئت مربوطه فشار می‌آورند که گزارش تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه در صحن مجلس قرائت نشود و در دستور کار مجلس قرار نگیرد. این نماینده مجلس بیان داشت: با این حال  کمیسیون اقتصادی مجلس هم […]

به گزارش خزرآنلاین، وی تاکید کرد: در حال حاضر برخی از آقایان به کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین هیئت مربوطه فشار می‌آورند که گزارش تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه در صحن مجلس قرائت نشود و در دستور کار مجلس قرار نگیرد.

این نماینده مجلس بیان داشت: با این حال  کمیسیون اقتصادی مجلس هم خیلی تلاش می‌کند تا ما در این تحقیق و تفحص کوتاه بیاییم و تحقیق و تفحص به صحن مجلس کشیده نشود؛ در این راستا حتی چندین نماینده را برای مذاکره با ما فرستاده‌اند و اما ما همچنان پای کار خودمان هستیم و اعلام می‌کنیم که باید این تحقیق و تفحص در صحن مجلس قرائت شود.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد: در این تحقیق و تفحص سرنخ‌هایی وجود دارد که در صورت بررسی آن اتفاقات عجیب و غریبی در کشور رخ می‌دهد یعنی اینکه تخلفات دراین بخش ۱۰ میلیارد و ۵ میلیارد نیست و این ارقام، ارقام بالایی است که برخی دست و پا می‌زنند تا فعالیت این کمیته را از دور خارج کنند.
 
کوچکی نژاد ادامه داد: اگر این سرنخ‌ها از سوی مسئولین مورد بررسی قرار گیرد ما به یک باند‌های مخوفی می‌رسیم که همواره به دنبال زد و بند هستند.
 
وی تاکید کرد: همچنین در حال حاضر برخی می‌کوشند تا نتایج تحقیقات هیئت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه را بی اثر جلوه داده و علیه ما مصاحبه کنند.