به گزارش خزرآنلاین، عظیم بلبل آبادی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ابلاغیه وزارت نیرو درباره افزایش بهای خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر، گفت: استان گیلان از موقعیت استراتژیک بسیار خوبی از لحاظ انرژی‌های تجدیدپذیر برخوردار بوده و با توجه به ظرفیت‌های این استان  در انرژی بادی، آبی و انرژی خورشیدی به عنوان […]

به گزارش خزرآنلاین، عظیم بلبل آبادی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ابلاغیه وزارت نیرو درباره افزایش بهای خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر، گفت: استان گیلان از موقعیت استراتژیک بسیار خوبی از لحاظ انرژی‌های تجدیدپذیر برخوردار بوده و با توجه به ظرفیت‌های این استان  در انرژی بادی، آبی و انرژی خورشیدی به عنوان انرژی پاک و تجدیدپذیر وجود دارد، باید با برنامه‌ریزی امکان استفاده از پتانسیل انرژی‌های مختلف را با توجه به توان مالی فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه در گذشته متصور بودند که به مقدار تابش در گیلان قابل توجه نیست به همین دلیل به دنبال ایجاد نیروگاه‌ها خورشیدی نبودند، افزود: با رایزنی های انجام شده در این زمینه و دلایل علمی و منطقی که کارشناسان هواشناسی استان گیلان درباره منطقه منجیل و لوشان ارائه کردند این رویکرد مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گرفت.

بلبل‌آبادی با اشاره به رویکرد دنیا در استفاده از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر، ادامه داد: مطالعات انجام شده نشان داد که مناطق منجیل و لوشان، ظرفیت  بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری برای تولید انرژی الکتریکی به وسیله سلول‌های خورشیدی دارند و این ویژگی به همراه افزایش بهای خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر، زمینه را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم می کند.  

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیلان به مزایای ویژه این استان در زمینه انرژی خورشیدی اشاره کرد و افزود: منطقه جفرافیایی منجیل و لوشان در گیلان فاقد ریزگردها بوده که این مزیت به همراه بادخیز بودن منطقه سبب می شود گرد و خاک بر روی پانل‌های خورشیدی ننشیند و این ویژگی ممتاز ضمن آنکه موجب خنک شدن سلول‌های خورشیدی می‌شود، بازده سلول‌های خورشیدی را افزایش می دهد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان گفت: فقدان ریزگردها و تعداد مناسب روزهای آفتابی در مناطق منجیل و لوشان از ویژگی‌های گیلان است که سرمایه گذاری در زمینه احداث نیروگاه خورشیدی را توجیه پذیر می کند.