به گزارش خزرآنلاین، طی حکمی از سوی دکتر ارسلان سالاری، رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر سعید سادات منصوری به عنوان سرپرست مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور رشت  منصوب شد. پیش از این دکتر محمود عاطف راد عهده دار این مسوولیت بود.

به گزارش خزرآنلاین، طی حکمی از سوی دکتر ارسلان سالاری، رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر سعید سادات منصوری به عنوان سرپرست مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور رشت  منصوب شد.

پیش از این دکتر محمود عاطف راد عهده دار این مسوولیت بود.