به گزارش خزرآنلاین، جلسه امروز شورای شهرستان رشت که قرار بود با هدف تعیین هیات رییسه برگزار شود، باز هم به دلیل غیبت برخی اعضا تشکیل نشد.  این جلسه در حالی قرار بود برگزار شود که اخوان، رییس شورای شهرستان رشت در جلسه قبل گفته بود تا وقتی سلب عضویت عبدالهی و جذب به طور […]

به گزارش خزرآنلاین، جلسه امروز شورای شهرستان رشت که قرار بود با هدف تعیین هیات رییسه برگزار شود، باز هم به دلیل غیبت برخی اعضا تشکیل نشد. 

این جلسه در حالی قرار بود برگزار شود که اخوان، رییس شورای شهرستان رشت در جلسه قبل گفته بود تا وقتی سلب عضویت عبدالهی و جذب به طور رسمی اعلام نشود دیگر جلسه‌ای برگزار نخواهیم کرد.

با این حال اخوان امروز علت حضور برخی اعضای را درخواست فرماندار رشت خواند و گفت: در مذاکره ای که با فرماندار شهرستان رشت انجام شد، قرار شد که یک بار دیگر به احترام قانون و مردم جلسه برگزار کنیم و اگر اینبار اعضا حضور پیدا نکردند، نامه سلب عضویت به شورای حل اختلاف استان به صورت مستقیم ارجاع شود.

اخوان با بیان اینکه 4 ماه قبل نامه سلب عضویت عبدالهی و جذب با امضای 12 نفر از اعضای شورای شهرستان به شورای حل اختلاف ارسال شد، گفت: متاسفانه تاکنون هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است و برای بار دوم مستندات در 52 برگ برای دبیر شورای حل اختلاف استان ارسال شد.

اخوان افزود: این جلسه سومین جلسه برای انتخاب هیات رییسه بود که متاسفانه باز هم آبستراکسیون شد.

گفتنی است در جلسه امروز حامد عبدالهی و حجت جذب از شورای شهر رشت، مجتبی عزیز صفت نماینده شورای بخش خمام، محمد صادقی نماینده شورای شهر لشت نشاء، مجید فاتحی نماینده شورای بخش خشکبیجار، محرمعلی رسولی نماینده شورای بخش کوچصفهان، محمدعلی شورشی نماینده شورای شهر کوچصفهان در جلسه حاضر نبودند.