به گزارش خزرآنلاین، گیلان استانی است که پوشش سبز آن مانع از دیده شدن محرومیت هایش شده است.  این جمله تکراری را بارها شنیده ایم. از زبان مسئولین و نمایندگان! حالا اما به نظر می رسد مسئولین به جای رفع محرومیت ها به دنبال خالی کردن پوشش سبز گیلان هستند تا شاید از این طریق […]

به گزارش خزرآنلاین، گیلان استانی است که پوشش سبز آن مانع از دیده شدن محرومیت هایش شده است. 

این جمله تکراری را بارها شنیده ایم. از زبان مسئولین و نمایندگان! حالا اما به نظر می رسد مسئولین به جای رفع محرومیت ها به دنبال خالی کردن پوشش سبز گیلان هستند تا شاید از این طریق مانع از تکرار این جمله شوند! شاید به همین دلیل است که این روزها زیاد نیسان های حمل چوب را میبینیم. البته بین این نیسان ها و میزان کشفیات چوب قاچاق رابطه مستقیمی وجود دارد! به عبارتی هر چه نیسان حمل چوب بیشتر، کشفیات چوب قاچاق زیادتر!

حتی با یک جستجوی ساده در فضای مجازی هم می توان پی به میزان کشفیات برد. از شفت و رودبار گرفته تا آستانه و املش. وظیفه کشف هم بر عهده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان است. البته این درختان قطع شده پس از کشف و طی مراحل قانونی، به مزایده گذاشته خواهند شد. 

با این تفاسیر به نظر می رسد آگهی مزایده چوب های قاچاق باید به وفور در رسانه های مکتوب و مجازی و همچنین سایت ستادایران (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) موجود باشد. در قدم اول به سراغ سایت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان می رویم. قابل تامل آن که در سایت این سازمان، هیچ مزایده ای به چشم نمی خورد و حتی آرشیوی هم از مزایدات گذشته وجود ندارد. (اینجا را ببینید)

در سامانه ستادایران هم مزایده جاری از منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان به چشم نمی خورد. حتی جستجو در آرشیو سایت های انتشار مزایده ها هم نتیجه چندانی در پی ندارد. مثلا در یکی از سایت های معتبر انتشار مزایده ها و مناقصه ها، آخرین مزایده فروش چوب جنگلی که ممکن است بخشی از کشفیات باشد، مربوط به سال 92 است. (اینجا را بخوانید)

تعداد بالای کشفیات چوب های قاچاق و ارزش بالای این کشفیات از یک سو و کم یابی آگهی های مزایده چوب های قاچاق در رسانه های مکتوب و مجازی از سوی دیگر، تنها یک سوال را به ذهن متبادر می کند. چه بر سر چوب های قاچاق می آید؟! اگر به فروش می رسند، اسناد مزایده فروش در کجا منتشر و درآمد حاصل از آن به کجا می رود و اگر به فروش نمی رسند، در کجا انبار شده و چه زمانی قرار است به فروش برسند؟