به گزارش خزرآنلاین، شنیده ها حکایت از آن دارد که یکی از مدیران ورزشی استان طی روزهای گذشته از سمت خود برکنار شده است. گفته می شود علت این برکناری وجود برخی شائبه های مالی در عملکرد این فرد بوده است. در همین راستا یک منبع مطلع در گفتگو با خبرنگار خزرآنلاین می گوید: تحصیل […]

به گزارش خزرآنلاین، شنیده ها حکایت از آن دارد که یکی از مدیران ورزشی استان طی روزهای گذشته از سمت خود برکنار شده است. گفته می شود علت این برکناری وجود برخی شائبه های مالی در عملکرد این فرد بوده است.

در همین راستا یک منبع مطلع در گفتگو با خبرنگار خزرآنلاین می گوید: تحصیل مال نامشروع از طریق برخی فاکتورسازی ها علت اصلی برکناری این فرد بوده است.

این منبع آگاه ضمن تمجید از عملکرد به موقع مدیران استانی در برخورد با این فرد، از رسیدگی به این پرونده در آینده نزدیک خبر داد.