به گزارش خزرآنلاین، شنیده ها از شهرداری رشت حکایت از آن دارد که شهردار رشت در نظر دارد سجاد علیپور را به عنوان مشاور رسانه ای خود منصوب نماید. علیپور از خبرنگاران باسابقه استان بوده و در حال حاضر صاحب امتیاز و مدیرمسئول پایگاه خبری تحیلی “خبر راست” می باشد. گفتنی است در زمان ثبت […]

به گزارش خزرآنلاین، شنیده ها از شهرداری رشت حکایت از آن دارد که شهردار رشت در نظر دارد سجاد علیپور را به عنوان مشاور رسانه ای خود منصوب نماید.

علیپور از خبرنگاران باسابقه استان بوده و در حال حاضر صاحب امتیاز و مدیرمسئول پایگاه خبری تحیلی “خبر راست” می باشد.

گفتنی است در زمان ثبت نام حامد عبدالهی در انتخابات شورای شهر رشت، علیپور وی را همراهی می کرده است.

خزرآنلاین به تنهایی قادر به تایید یا تکذیب این موضوع نمی باشد.