به گزارش خزرآنلاین، چندی پیش بود که خبرهایی از شکایت همزمان نماینده فومن از 10 خبرنگار در فضای مجازی منتشر شد. گفته می شد حدود 10 نفر از خبرنگاران شهرستان فومن به اتهام نشر اکاذیب به صورت دسته جمعی به شعبه یکم بازپرسی دادگستری شهرستان فومن احضار شدند که پس از تفهیم اتهام متوجه شدند، […]

به گزارش خزرآنلاین، چندی پیش بود که خبرهایی از شکایت همزمان نماینده فومن از 10 خبرنگار در فضای مجازی منتشر شد. گفته می شد حدود 10 نفر از خبرنگاران شهرستان فومن به اتهام نشر اکاذیب به صورت دسته جمعی به شعبه یکم بازپرسی دادگستری شهرستان فومن احضار شدند که پس از تفهیم اتهام متوجه شدند، نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی از آنان شکایت کرده است.

با این حال نماینده فومن و شفت ضمن رد شکایتش از خبرنگاران در پاسخ به این سوال که پس چرا حدود 10 خبرنگار به دادگستری فومن احضار شده اند، گفته بود: چرا از من می‌پرسید این موضوع به من ربطی ندارد. از  همان جایی که این برگه‌ها صادر شده بپرسید! من از کسی شکایت نکردم.

افتخاری امروز اما در گفتگو با خبرنگار فارس، اظهارات متفاوتی را بر زبان می راند و با بیان اینکه شکایتش از کانال خبر فوری فومن بوده است، می گوید: شاید دلیل کشاندن خبرنگاران فومنی به دادگاه در ارتباط بودن آن‌ها با کانال خبر فوری باشد و بنابراین این خبرنگاران به‌عنوان مطلع آمده‌اند. شاید از کانال خبر فوری کسی احضار شده و از ارتباط خبرنگاران احضار شده نیز مواردی را مطرح کرده که قاضی تصمیم گرفته تعدادی از خبرنگاران را نیز دعوت کند.

نکته اول در اظهارات امروز افتخاری اینست که وی همین چندروز پیش در مصاحبه اش گفته بود که از کسی شکایت نکرده است! امروز اما در مصاحبه دیگری می گوید که از کانال خبر فوری فومن شکایت کرده است! حتما نماینده فومن بهتر می داند که شکایت از یک کانال به معنی شکایت از گرداننده یا گردانندگان آن خواهد بود!

نکته دیگر هم اینکه نماینده فومن این بار هم همچون دفعه قبل توپ را به زمین دادگستری می اندازد و می گوید شاید قاضی تصمیم گرفته است، تعدادی از خبرنگاران را دعوت کند!! باید به جناب افتخاری یادآور شد که اساسا قاضی به علت شکایت ایشان چنین تصمیمی گرفته است وگرنه به حدی حجم پرونده ها در دادگستری زیاد است که قضات فرصتی برای دعوت بیهوده از خبرنگاران نخواهند داشت! ثانیاً این چگونه دعوتی است که نتیجه عدم حضورش جلب است؟! مطمئنا هیچکسی را به علت عدم اجابت یک دعوت، جلب نمی کنند! با این حال در برگه ای که به علت شکایت جناب افتخاری به دست خبرنگاران رسیده است، آمده که نتیجه عدم حضور جلب است! البته نماینده فومن در نخستین مصاحبه خود هم توپ را به زمین دادگستری انداخته و با بیان اینکه از کسی شکایت نکرده است، در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسیده بود پس این برگه های احضاریه چیست، گفته بود بروید از همان جایی که این برگه ها صادر شده بپرسید!