به گزارش خزرآنلاین، عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: در دیداری که با کارخانجات داشتم، مدیران این کارخانه ها با تعطیلی پنجشنبه ها مخالفت کردند؛ در تقویم کشور ما به مناسبت های مختلف تعطیلی های فراوانی وجود دارد که این تعطیلی ها مستقیما بر روی اقتصاد و تولیدات داخلی کشور […]

به گزارش خزرآنلاین، عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: در دیداری که با کارخانجات داشتم، مدیران این کارخانه ها با تعطیلی پنجشنبه ها مخالفت کردند؛ در تقویم کشور ما به مناسبت های مختلف تعطیلی های فراوانی وجود دارد که این تعطیلی ها مستقیما بر روی اقتصاد و تولیدات داخلی کشور تاثیر گذاشته است، تصویب این طرح بازخوردهای منفی به همراه خواهد داشت.

تحکیم بنیان خانواده بدون بهبود اقتصادی محقق نمی شود

جعفرزاده در تشریح تحکیم بنیان خانواده که یکی از دلایل به وجود آمدن این طرح بود، یاددآور شد: تحکیم بنیان خانواده که مبانی اقتصادی نداشته باشد، به چه کاری می آید؟! باید تمام تلاش خود را در راستای توسعه و بهبود وضعیت معیشت و اقتصاد خانواده و جامعه بگذاریم، در حال حاضر باید تا می توانیم تعطیلات را حذف کنیم و در جهت شکوفایی اقتصاد و بالا بردن سطح تولیدات داخلی تلاش کنیم .

افزایش ناباوری در سایه ضعف اقتصادی
این طرح براساس شعار بیان شده است؛ تحکیم بنیان خانواده زمانی می تواند پایه گذاری شود که دلایل بیشتر طلاق ها بر مبنای بیکاری و اعتیاد و شرایط بد اقتصادی نباشد

نماینده مردم رشت در مجلس دهم با بیان اینکه تحکیم بیان خانواده با افزایش تعطیلات پایدار نخواهد شد، افزود: این طرح براساس شعار بیان شده است؛ تحکیم بنیان خانواده زمانی می تواند پایه گذاری شود که دلایل بیشتر طلاق ها بر مبنای بیکاری و اعتیاد و شرایط بد اقتصادی نباشد، در حال حاضر جمعیت ایران رو به سمت سالمندی و کاهش جمعیت است که علت اصلی آن شرایط بد اقتصادی بوده که عامل اصلی رواج ناباروری در کشور شده است.

اقتصاد کشور با تعطیلی درست شدنی نیست

جعفرزاده در ادامه تصریح کرد: ما باید اقتصاد کشور را درست کنیم که این مسئله با افزایش تعطیلات درست شدنی نیست؛ بنده به عنوان نماینده مردم در مجلس با افزایش تعطیلات مخالفم هستم؛ باید به سمت افزایش تولیدات داخلی حرکت کنیم در صورت نیاز میزان تعطیلات رسمی و مرخصی ها را کاهش دهیم و به سمت افزایش تولیدات برویم تا بتوانیم اقتصاد کشور را نجات دهیم.