به گزارش خزرآنلاین، علت حادثه اتصالی در سیستم سیم پیچی از ناحیه مگنت موتور خودرو اعلام شد. با توجه به عدم حضور مالک در محل، آتش نشانان پس از تحویل مورد به مامورین نیروی انتظامی به ایستگاه مربوطه بازگشتند.  

به گزارش خزرآنلاین، علت حادثه اتصالی در سیستم سیم پیچی از ناحیه مگنت موتور خودرو اعلام شد.

با توجه به عدم حضور مالک در محل، آتش نشانان پس از تحویل مورد به مامورین نیروی انتظامی به ایستگاه مربوطه بازگشتند.