به گزارش خزرآنلاین، ایشان فعالیت حرفه ای خود را از سال ۱۳۴۶ بعد از فارغ التحصیلی از دانشکده فنی تبریز در رشته راه و ساختمان آغاز نمودند و پس از ورود به شهر رشت، حدود یک سال رئیس اداره فنی شهرداری رشت بودند و نزدیک به ۲۰ سال در شرکت ساختمانی بوسار شهر رشت و […]

به گزارش خزرآنلاین، ایشان فعالیت حرفه ای خود را از سال ۱۳۴۶ بعد از فارغ التحصیلی از دانشکده فنی تبریز در رشته راه و ساختمان آغاز نمودند و پس از ورود به شهر رشت، حدود یک سال رئیس اداره فنی شهرداری رشت بودند و نزدیک به ۲۰ سال در شرکت ساختمانی بوسار شهر رشت و در کادر فنی و اجرائی و در سمت های هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مزبور فعالیت داشتند و پس از آن نیز نزدیک به ۳۰ سال است که در شرکت ساختمانی کتام در سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل مشغول به کار هستند.

ایشان در زمان تصمیم بر احداث خیابان لاکانی در انجمن شهر، به عنوان مدیرپروژه اجرا به سمت رئیس اداره فنی شهرداری رشت منصوب شدند و در طول یک سال بخش اعظم اقدامات اجرایی خیابان لاکانی را به انجام رساندند.

در آن زمان اولین طرح جامع شهر در حال تهیه بود. مهندس فلاحی پس از یک سال از شهرداری خارج و در بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز کردند و از سوابق اجرایی ایشان در در بخش خصوصی می توان به مشارکت در پروژه هایی همچون طراحی، تفکیک و ایجاد شهرک منظریه و واحدهای مسکونی تک واحدی و مجتمع های مسکونی آپارتمانی آن تا سال ۱۳۵۱ و اجرای پروژه های عمرانی همچون هتل کادوس، تصویه خانه اضطراری رشت، پل خیابان تختی، بیمارستان گلسار رشت و آموزشی دانشگاه آزاد تهران، کارخانه های چینی سازی و ریسندگی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان، گنجینه اسناد ملی ایران، ساختمان بازرسی کل کشور، برج اداری شرکت مخابرات، دیوار ساحلی بندر انزلی، چندین برج ساختمانی همچون برج ۲۸ طبقه پردیس المپیک و … بوده است.

در این نشست مهندس فلاحی از تجارب خود در فرآیند و روش های اجرای پروژه های شهری همچون خیابان لاکانی و شهرک منظریه و چگونگی تبدیل یک بافت شهری به بافت واجد ارزش در گذشته و رکود کار در امروز صحبت نمودند. متین عاشوری، مدیر نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت نیز موضوعاتی پیرامون فرصت امروز استان گیلان و شهر رشت برای جذب سرمایه گذار با توجه به تهدید ورود بی رویه مهاجران و رشد حاشیه نشینی شهری و بحران آب را مطرح و بر لزوم ورود متخصصین با تجربه ای همچون مهندس فلاحی به عنوان مشاور سرمایه گذاران در این عرصه تاکید نمود. در ادامه راهکارهای تبدیل تهدیدها به فرصتی برای شهر رشت بررسی گردید و پیشنهاد شد مشاورین و متخصصین باتجربه همچون مهندس فلاحی می توانند برای خروج از رکود موجود بازار، به عرصه مشاوره سرمایه گذاری و تهیه طرح های توجیهی فنی و اقتصادی برای فرصت ها وارد شوند. به عنوان نمونه در شهر رشت با تمرکز بر اراضی درشت دانه با کاربری مسکونی در حاشیه شهر و تبدیل آن به شهرک های ویلایی، می تواند پارادایم توسعه پیرامونی را از سکونتگاه های غیر رسمی به شهرک های ویلایی تغییر داد.