به گزارش خزرآنلاین، مرحله هجدهم از طرح پاکسازی هفتگی محلات شهر رشت در روز جمعه ۱ شهریور به شرح مسیرهای ذیل برگزار گردید: منطقه یک: از میدان جهاد تا سیاه اسطلخ و کوچه های مجاور منطقه دو: خیابان امام خمینی (ره) – حاجی آباد- پل رازی به سمت فاز ۱ ضیابری منطقه سه: روگذر پل […]

به گزارش خزرآنلاین، مرحله هجدهم از طرح پاکسازی هفتگی محلات شهر رشت در روز جمعه ۱ شهریور به شرح مسیرهای ذیل برگزار گردید:

منطقه یک: از میدان جهاد تا سیاه اسطلخ و کوچه های مجاور

منطقه دو: خیابان امام خمینی (ره) – حاجی آباد- پل رازی به سمت فاز ۱ ضیابری

منطقه سه: روگذر پل جانبازان – بلوار شهید احمدزاده- بلوار شهید احمدزاده، هرس علفهای هرز توسط پرسنل با دستگاه چمن زن- بلوار شهید احمدزاده، شستشوی بلوار وسط توسط خودروی جدولشور- بلوار شهید چمران، خیابان ۲۰متری باقری رفت و روب، کفتراشی خاک و علفهای هرز، پاکسازی توری های زباله- شستشوی مخازن ۶۶۰لیتری ثابت و متحرک مسیرهای اصلی و محلات- شهرک فجر آزادگان، پاکسازی، رفت و روب، کفتراشی خاک و علفهای هرز- جمع آوری ضایعات و خاک نخاله- کفتراشی خاک و علفهای هرز داخل گاردریل و زیر پایه های پل جانبازان-خروجی شهر اتوبان رشت-انزلی- ورودی شهر، بلوار امام رضا(ع) پاکسازی و جمع آوری زباله حاشیه جاده

منطقه چهار: کوچه های آسایش ۱۹-۲۰-۲۱-۲۲

منطقه پنج: رفت روب وکفتراشی رفیوژ وسط جاده تهران از فنی حرفه ای به سمت رشت-پاکسازی پل تالشان به سمت ورودی مسکن مهر-داخل مسکن مهر جنب فروشگاه جانبازمهر۶۶به سمت استخر آبسار- کفتراشی و رفت روب گاردیل وسط جاده جیرده- هرس نی زار داخل نهرهای جاده جیرده جنب یگان ویژه توسط بیل مکانیکی و شستشوی مخازن والمانها و تابلوهای شهری