به گزارش خزرآنلاین، شنیده ها حکایت از آن دارد که یک چهره معروف و‌البته پرحاشیه گیلانی به زودی بر کرسی یکی از مهمترین معاونت های آستان قدس رضوی تکیه خواهد زد.  اخبار مرتبط با این فرد که یکی از چهره های نزدیک‌ به نماینده سابق ولی فقیه در استان است، مدتی در صدر اخبار رسانه […]

به گزارش خزرآنلاین، شنیده ها حکایت از آن دارد که یک چهره معروف و‌البته پرحاشیه گیلانی به زودی بر کرسی یکی از مهمترین معاونت های آستان قدس رضوی تکیه خواهد زد. 

اخبار مرتبط با این فرد که یکی از چهره های نزدیک‌ به نماینده سابق ولی فقیه در استان است، مدتی در صدر اخبار رسانه های استان خودنمایی می کرده است.