به گزارش خزرآنلاین، چندی پیش بود که سخنگوی شورای نگهبان در برنامه جهان آرا، با اشاره به موارد عدم احراز صلاحیت برخی افراد در انتخابات مجلس، گفت: ممکن است ما سندی داشته باشیم که منجر به این شود که نظر ما عدم تأیید باشد، حال ممکن است فرد سند محکم‌تری در دوره بعد ارائه کند […]

به گزارش خزرآنلاین، چندی پیش بود که سخنگوی شورای نگهبان در برنامه جهان آرا، با اشاره به موارد عدم احراز صلاحیت برخی افراد در انتخابات مجلس، گفت: ممکن است ما سندی داشته باشیم که منجر به این شود که نظر ما عدم تأیید باشد، حال ممکن است فرد سند محکم‌تری در دوره بعد ارائه کند که تأیید صلاحیت شود، به عنوان مثال یکی از نمایندگان اسبق مورد اخلاقی داشت که امروز مدرکی را برای من فرستاد که سند ازدواج او بود که با آن خانم ازدواج کرده، این می‌تواند این مسئله را بپوشاند و بحث عدم صلاحیت او را رد کند. 

به نظر می رسد این اظهارات کدخدایی در خصوص یکی از نمایندگان اسبق استان باشد که شنیده های فراوانی از موارد اخلاقی او در دوران نمایندگی اش به گوش می رسید. این نماینده از جمله افرادی بوده است که اگرچه نتوانست در انتخابات، صلاحیت خود را از شورای نگهبان اخذ کند اما این روزها به شدت در حال فعالیت انتخاباتی است و در محافل سیاسی قویا مدعی شده است که صلاحیت اش این بار توسط شورای نگهبان تایید خواهد شد.

از اظهارات سخنگوی شورای نگهبان به راحتی می توان فهمید که علت ردصلاحیت این نماینده اسبق استان چه بوده است و چرا این روزها تا این اندازه از تایید صلاحیت خود در انتخابات آتی اطمینان دارد!

حالا که آقای نماینده یک بار طعم تلخ ردصلاحیت را چشیده و توانسته با ارائه سند ازدواج حداقل نظر شورای نگهبان را نسبت به شائبه های اخلاقی خود تا اندازه ای تغییر دهد، امید است پس از پیروزی احتمالی در مجلس مجددا راه گذشته را در پیش نگرفته و کمی بیشتر بر وسوسه های نفسانی خود غلبه کند.