به گزارش خزرآنلاین، مهرداد بائوج لاهوتی در گفت وگو با ایبِنا با اشاره به مصوبه هیات دولت درباره حذف ۴ صفر از پول ملی، گفت: این طرح در دولت قبل نیز مطرح بوده و اکنون حذف ۴ صفر منطقی تر از حذف یک صفر است. نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه عرف جامعه […]

به گزارش خزرآنلاین، مهرداد بائوج لاهوتی در گفت وگو با ایبِنا با اشاره به مصوبه هیات دولت درباره حذف ۴ صفر از پول ملی، گفت: این طرح در دولت قبل نیز مطرح بوده و اکنون حذف ۴ صفر منطقی تر از حذف یک صفر است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه عرف جامعه حذف ۴ صفر در معاملات بوده است، افزود: کسی در جامعه در محاسبات مالی خود عنوان ریال را مطرح نمی کرد، از این رو این اقدام بانک مرکزی در ساده سازی اعداد قابل تقدیر است.

بائوج لاهوتی با تاکید بر اینکه این اقدام و حذف ۴ صفر از پول ملی در چاپ اسکناس های جدید نیز منافع بسیاری دارد، تصریح کرد: این اقدام بانک مرکزی می تواند از نظر روانی نیز در جامعه تاثیرات مثبتی داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با حذف ۴ صفر از پول ملی تمام محاسبه های بخش حسابداری تغییر یافته و اسناد و مدارک عوض می شود، گفت: با توجه به مزایای این اقدام مجلس نیز با آن موافق است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه ساده سازی اعداد در قالب حذف ۴ صفر از پول ملی باید سال ها پیش انجام می شد، افزود: با حذف ۴ صفر از پول ملی مراودات بورس و شبکه بانکی و مالی کشور ساده سازی شده و از این حیث به نفع اقتصاد است.