به گزارش خزرآنلاین، اداره قریب به یک سال شهرداری رشت بدون شهردار، انتظارات را از حاج محمدی به شدت بالا برده است. چشمان زیادی منتظرند تا ببینند رشتِ با شهردار چقدر با رشتِ با سرپرست متفاوت است. حاج محمدی این موضوع را می داند و می فهمد که محکوم به ایجاد تحولات در رشت آن […]

به گزارش خزرآنلاین، اداره قریب به یک سال شهرداری رشت بدون شهردار، انتظارات را از حاج محمدی به شدت بالا برده است. چشمان زیادی منتظرند تا ببینند رشتِ با شهردار چقدر با رشتِ با سرپرست متفاوت است. حاج محمدی این موضوع را می داند و می فهمد که محکوم به ایجاد تحولات در رشت آن هم در فاصله زمانی کوتاه است تا هم به شهروندان نشان دهد که رشت ناجی خود را بعد از مدت ها یافته و هم به شورانشینان بقبولاند انتخابش به عنوان شهردار، اجباری از سر عدم احراز صلاحیت 3 گزینه قبلی نبوده است!

شاید به همین دلیل بود که حاج محمدی در همان اولین ساعات، بر خلاف شهرداران گذشته صحبت از دوشیفته کردن شهرداری کرد و بازدیدهای سر زده با چاشنی کارت زرد و قرمز را به برنامه روزانه خود افزود. بازدیدهایی که بی شباهت به مچ گیری نبود. همه این ها هم برای این بود که شهروندان رشتی باور کنند حاج محمدی طرحی نو درانداخته و کشتی بان را سیاستی دگر آمده است!

شهردار رشت به شدت به دنبال آن است که خودی نشان دهد. شاید همین عطش سبب شده تا حاج محمدی بدترین شیوه را در راه تحقق این هدف در پیش بگیرد. تلاش برای وارد کردن چهره های جدید غیربومی به شهرداری رشت علی رغم تاکیدات قبلی بر چابک سازی شهرداری و کاهش بدنه متورم آن، ناتوانی بر سر انتصاب گزینه های وارداتی بر مناصب پیش بینی شده و حاشیه های ناشی از آن، ایجاد نارضایتی در بین پرسنل از طریق کاهش درآمد آن ها ناشی از کاهش اضافه کاری و قطع حق مدیریت و … تنها بخشی از اقداماتی است که طی روزهای اخیر و با هدف ایجاد تحول در شهرداری صورت گرفته است.

حاج محمدی در حالی بی مهابا دست به تغییر ساختار مرسوم و ایجاد تغییرات جدید می زند که به نظر می رسد به علت ناآشنایی با فضای شهری و شهرداری، در حال ارتکاب اشتباهی راهبردی است. شاید عدم شناخت کافی از پرسنل شهرداری، سبب شده تا شهردار رشت هدف مشاوره افراد فاقد صلاحیت قرار بگیرد و چنین تصور کند شورا به علت ناتوانی 10 ماهه در انتخاب شهردار و فشار افکار عمومی ناشی از آن، فعلا توانایی استیضاح او را نخواهد داشت. اگر حاج محمدی واقعا چنین تصوری دارد، هنوز این شورا را به اندازه کافی نشناخته و نمی داند شورای پنجم هیچ ابایی از نوشیدن جام زهر استیضاح شهردار تازه وارد، نخواهد داشت!