به گزارش خزرآنلاین، طی روزهای اخیر  اعلام خبر رتبه اول گیلان در حوزه تنظیم بازار از زبان مدیرکل صمت استان گیلان با واکنش های فراوانی روبرو شد. انتقادات رسانه ای نسبت به این اظهارات بیشتر حول این موضوع بوده است که رتبه اول گیلان در شرایط اقتصادی فعلی و نابسامانی های موجود در عرضه و […]

به گزارش خزرآنلاین، طی روزهای اخیر  اعلام خبر رتبه اول گیلان در حوزه تنظیم بازار از زبان مدیرکل صمت استان گیلان با واکنش های فراوانی روبرو شد.

انتقادات رسانه ای نسبت به این اظهارات بیشتر حول این موضوع بوده است که رتبه اول گیلان در شرایط اقتصادی فعلی و نابسامانی های موجود در عرضه و قیمت گذاری کالا افتخار قابل عرضی نیست و چرا اساسا مدیرکل صمت گیلان به بیان آن پرداخته است؟!

اگرچه نمی توان منکر وجود برخی نابسامانی ها در حوزه قیمت گذاری، توزیع و تنظیم بازار شد اما کیست که نداند شرایط موجود، ناشی از تحریم های ظالمانه ای است که دامنگیر کشور دوست عزیزمان گشته. در چنین شرایطی تنزل ریشه این نابسامانی ها از مقیاس ملی و بین المللی به محلی و استانی قیاسی مع الفارق است؟

انتقاد از مدیرکل صمت استان با این مضمون که چرا در چنین شرایطی به ارائه آمار پرداخته است چنین به ذهن متبادر می کند منتقدان برای ابراز نارضایتی از وضعیت موجود دیواری کوتاه تر از دیوار دلق پوش پیدا نکرده اند و یا به عبارت دیگر برای انتقاد گزینه ای کم خطرتر از انتقاد از مدیر کل صمت استان نیافته اند.

مطمئنا هیچکس از یک مدیر استانی انتظار حل مسائلی با ریشه ملی و بین المللی را ندارد. ریشه اصلی بهم ریختگی در وضعیت بازار خودرو و طمع ورزی برخی محتکران در احتکار مایحتاج عمومی کشور را باید در دسته های مختلفی از مسائل در زمینه های گوناگون جستجو کرد. از فرهنگ نداشته سودجویان گرفته تا زیاده خواهی طرف های غربی.

از مدیران استانی همچون دلق پوش هم انتظار معجزه نمی رود چرا که اساسا اختیاراتشان محدود بوده و تنها می بایست تابع تصمیمات اتخاذی از پایتخت باشند. در پایتخت هم دولتمردان و مسئولین بارها بر وجود مشکلات موجود اذعان داشته و گفته اند که سعی بر حل آن دارند. حالا اینکه برخی منتقدان از دلق پوش پاسخی برای مشکلات موجود که ریشه ملی و بین المللی دارد، طلب می کنند، همانند آن می ماند که دلق پوش را از این بابت که مستقیما برای رفع تحریم ها همراه با تیم مذاکره کننده به ملاقات سران کشورهای 5+1 نرفته است، مورد شماتت قرار دهیم!!