به گزارش خزرآنلاین، شنیده ها از شهرداری چاف و چمخاله حکایت از آن دارد که شهردار جوان این شهر در اقدامی قابل تقدیر و به منظور بهبودی وضعیت روشنایی معابر چاف و چمخاله دستوراتی را مبنی بر خرید تعداد قابل توجهی اقلام روشنایی شهری صادر کرده است. در همین راستا گفته می شود شهردار جوان […]

به گزارش خزرآنلاین، شنیده ها از شهرداری چاف و چمخاله حکایت از آن دارد که شهردار جوان این شهر در اقدامی قابل تقدیر و به منظور بهبودی وضعیت روشنایی معابر چاف و چمخاله دستوراتی را مبنی بر خرید تعداد قابل توجهی اقلام روشنایی شهری صادر کرده است. در همین راستا گفته می شود شهردار جوان این شهر به منظور کاهش هزینه ها و حذف واسطه در خرید این تجهیزات که قیمت تمام شده ی چشمگیری هم دارند، یکی از پرسنل شهرداری را مامور کرده است تا این تجهیزات را مستقیما از کارخانه سازنده که مکان استقرارش در یکی از استان های مرکزی است، خریداری کند.

با این حال شنیده های خبرنگار خزرآنلاین از درون شهرداری چاف و چمخاله حکایت از آن دارد که مامور خرید با سوءاستفاده از اعتماد شهردار، از مسئول فروش کارخانه تامین کننده تجهیزات خواسته است تا در سرچراغی و پایه تجهیزات خریداری شده به جای فولاد از متریال با کیفیت پایین تر استفاده کرده اما در فاکتور ارائه شده جنس سرچراغی و پایه را فولاد ذکر نماید و اختلاف قیمی ناشی از این تخلف را که در حدود 15% کل مبلغ قرارداد خرید می شود، را مستقیما به حساب این فرد واریز نماید!

با توجه به شنیده های خبرنگار خزرآنلاین و از آن جاییکه تاکنون این خرید به صورت کامل انجام نشده است، از شهردار چاف و چمخاله انتظار می رود تا به بررسی دقیق این موضوع پرداخته و مانع از تضییع احتمالی بیت المال شود.