به گزارش خزرآنلاین، هجمه های رسانه ای به علیقلی زاده، آخرین شهردار منتخب اعضای شورای شهر رشت از ظهر دیروز قوت گرفته است. هجمه هایی که با کلیدواژه “منتخب ردصلاحیت شده” و با محوریت رسانه نزدیک به یکی از اعضای شورای شهر رشت آغاز شده است. اما علت شدت گرفتن این هجمه های رسانه ای […]

به گزارش خزرآنلاین، هجمه های رسانه ای به علیقلی زاده، آخرین شهردار منتخب اعضای شورای شهر رشت از ظهر دیروز قوت گرفته است. هجمه هایی که با کلیدواژه “منتخب ردصلاحیت شده” و با محوریت رسانه نزدیک به یکی از اعضای شورای شهر رشت آغاز شده است. اما علت شدت گرفتن این هجمه های رسانه ای چیست؟

از جیغ بنفش این رسانه ها تنها می توان یک نتیجه گرفت: علیقلی زاده بیش از پیش به کرسی شهرداری رشت نزدیک شده است. این نزدیکی اما رسانه های منتقد را به بهانه جویی های عجیب و غریب وا داشته است. بهانه جویی هایی که حول چند ادعا استوار است:

1. علیقلی زاده شهردار رد صلاحیت شده است و تایید صلاحیت مجدد وی و انتخابش به عنوان شهردار رشت نشاندهنده تسلیم وزارت کشور در برابر فشارهاست!

در پاسخ به این ادعا باید گفت آن چه که این رسانه ها از آن به عنوان رد صلاحیت نام می برند، عدم احراز صلاحیت است نه رد صلاحیت! شاید در مقطعی صلاحیت علیقلی زاده برای تصدی بر شهرداری رشت احراز نشده باشد اما نمی توان او را منتخب “رد صلاحیت” شده نامید. رد صلاحیت سرنوشتی است که در موارد خیلی خاص و نادر، شامل حال افرادی می شود که با شائبه های مالی و به خصوص اخلاقی فراوان دست و پنجه نرم می کنند!

همچنین از آن جایی که اعتراض به عدم احراز صلاحیت، حقی است که قانون برای داوطلبان پست های نیازمند احراز صلاحیت، قائل گردیده است، به نظر می رسد علیقلی زاده در استفاده از این حق قانونی خود، با موفقیت همراه بوده که اگر این طور نبود، شاهد این هجمه های رسانه ای هماهنگ نبودیم!

2. ایشان در آینده شهرداری خواهد بود که هیچ اختیاری از خود نداشته و از پیش تمام پست های شهرداری را پیش فروش نموده و هرگز قادر نخواهد بود هیچ یک از مدیران را در شهرداری عزل و نصب نماید!

در رد این ادعا همین کافی که اگر علیقلی زاده تا این اندازه اهل لابی بوده و پست های شهرداری را پیش فروش کرده بود پس چرا این همه مخالف با رسانه های ریز و درشت دارد؟!

ابتدایی ترین سیاست برای آنانی که هوس شهرداری را در سر می پرورانند و از توان لابی گری برخورداند، جلب رضایت اعضای شورای شهر است. همین که رسانه های نزدیک به طیف گسترده ای از اعضای شورا، علیقلی زاده را در کانون حملات خود قرار داده اند، نشان می دهد شهردار منتخب حداقل در این زمینه نتوانسته رضایت تمام اعضای شورای شهر رشت را جلب کند. به بیان دیگر، همین حملات رسانه ای از طرف سایت های نزدیک به اعضای شورای شهر رشت بیانگر این موضوع است که علیقلی زاده حاضر به جلب رضایت برخی شورانشینان آن هم به هر قیمتی نبوده است!

3. بخشی از مخالفان علیقلی زاده، حتی با انتخاب حاج محمدی هم به عنوان شهردار رشت موافق نبوده اند. به نظر می رسد انتخاب شهردار رشت برای این زخم خوردگان شورانشین به کابوسی تکراری تبدیل شده است و این افراد در انتقام گیری از شورا، به دنبال انحلال آن باشند. به عبارت دیگر علت مخالفت این گروه با تمام شهرداران انتخاب شده را می توان در یک ضرب المثل قدیمی یافت: دیگی که واسه من نجوشه، سر سگ توش بجوشه!