به گزارش خزرآنلاین، دکتر مصطفی سالاری در دیدار با حبیب اله مهدیان اظهار داشت: این تسهیلات به مناسبت روز کارگر از طریق بانک توسعه تعاون پرداخت می‌شود. وی با بیان اینکه تسهیلات رونق تولید منابع پایداری نداشت افزود: برای تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه اگر به موقع پرداخت شود ردیف خوبی در نظر گرفته شده […]

به گزارش خزرآنلاین، دکتر مصطفی سالاری در دیدار با حبیب اله مهدیان اظهار داشت: این تسهیلات به مناسبت روز کارگر از طریق بانک توسعه تعاون پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه تسهیلات رونق تولید منابع پایداری نداشت افزود: برای تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه اگر به موقع پرداخت شود ردیف خوبی در نظر گرفته شده است.

نماینده عالی دولت تصریح کرد: پرداخت تسهیلات از طریق تبصره 18 قانون بودجه به صورتی که 50 درصد از منابع بانکی و 50 درصد دیگر آن سهم صندوق ملی است که در صورت تحقق اشتغال به آن یارانه تعلق و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود.

وی در مباحث تسهیلات تبصره 18 سازمان برنامه و بودجه ضمن ارائه این پیشنهاد که یارانه تسهیلات اول به بانک پرداخت شود، افزود: تسهیلات بانک به نسبت یارانه‌ای که دریافت کرده و به نوعی سود تعدیل شده باشد.

دکتر سالاری در پایان این دیدار از بانک توسعه و تعاون که در پرداخت تسهیلات بین چهار بانک عامل کشاورزی، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید تا به امروز رتبه اول را کسب کردند تقدیر و تشکر کرد.