به گزارش خزرآنلاین، شنیده های موثق حکایت از آن دارد که فرزند یکی از مسئولین دولتی شهرستان که از قضا مدیر یک سایت خبری بسیار کم بازدید هم می باشد با سوءاستفاده از جایگاه پدر خود فاکتورهای میلیونی به برخی ادارات استان ارسال کرده و از آنان جهت انتشار اخبار در سایت بدون بازدید خود […]

به گزارش خزرآنلاین، شنیده های موثق حکایت از آن دارد که فرزند یکی از مسئولین دولتی شهرستان که از قضا مدیر یک سایت خبری بسیار کم بازدید هم می باشد با سوءاستفاده از جایگاه پدر خود فاکتورهای میلیونی به برخی ادارات استان ارسال کرده و از آنان جهت انتشار اخبار در سایت بدون بازدید خود مبالغ چشم گیر دریافت می نماید.

در آخرین مورد فاکتور 5 میلیونی این سایت بی نام و نشان در کمتر از نیم ساعت توسط یکی از ادارات دولتی نقد گردیده است.

با توجه به تاکیدات استاندار محترم در خصوص خط قرمز دانستن سوءاستفاده مسئولین دولتی از جایگاه قانونی آنان انتظار برخورد هرچه سریعتر با این موضوع از سوی مسئولین استانداری می رود.