به گزارش خزرآنلاین، طی حکمی از سوی سرتیپ دوم پاسدار محمد عبدالله پور فرمانده سپاه قدس گیلان، سرهنگ دوم پاسدار مهدی پارسا به عنوان سرپرست سازمان بسیج رسانه استان گیلان منصوب شد. درجلسه ای که با حضور فرمانده سپاه قدس و سرهنگ پاسدار کیا عاشوری جانشین سردار در امور اقشار و متخصصین و مسئولین اقشار […]

به گزارش خزرآنلاین، طی حکمی از سوی سرتیپ دوم پاسدار محمد عبدالله پور فرمانده سپاه قدس گیلان، سرهنگ دوم پاسدار مهدی پارسا به عنوان سرپرست سازمان بسیج رسانه استان گیلان منصوب شد.

درجلسه ای که با حضور فرمانده سپاه قدس و سرهنگ پاسدار کیا عاشوری جانشین سردار در امور اقشار و متخصصین و مسئولین اقشار بسیج سپاه استان برگزار شد ،سرهنگ دوم پاسدار مهدی پارسا به عنوان سرپرست سازمان بسیج رسانه استان معرفی و از زحمات سرهنگ دوم پاسدار محسن جعفری مسئول سابق این قشر تجلیل و قدردانی شد.

شایان ذکر است پارسا پیش از این به عنوان فرمانده حوزه مقاومت بسیج طاهر گوراب، فرمانده حوزه مقاومت بسیج گوراب زرمیخ، مدیر کانون بسیج مهندسین صومعه سرا، فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهری صومعه سرا، فرمانده حوزه مقاومت بسیج اداری کارگری و اصناف صومعه سرا، هادی سیاسی و مربی صالحین سپاه صومعه سرا و قبل از ورود به سپاه نیز سابقه فعالیت در هفته نامه هاتف گیلان، فعالیت در هفته نامه و روزنامه معین گیلان ، خبرنگار خبرگزاری ایرنا در شهرستان های صومعه سرا، شفت و فومن به مدت پنج سال. و تدریس در دانشگاه خدمت کرده است.