به گزارش خزرآنلاین، چندی پیش بود که خبرها حکایت از بازداشت مدیرکل سابق ورزش و جوانان گیلان داشت. در همین راستا گفته می شود دیروز، رییس یکی از ادارات شهرستان ورزش و جوانان استان هم بازداشت شده است. بازداشتی که بی تردید بی ارتباط با اعترافات احتمالی مدیرکل سابق نخواهد بود.  البته ممکن است دامنه […]

به گزارش خزرآنلاین، چندی پیش بود که خبرها حکایت از بازداشت مدیرکل سابق ورزش و جوانان گیلان داشت. در همین راستا گفته می شود دیروز، رییس یکی از ادارات شهرستان ورزش و جوانان استان هم بازداشت شده است. بازداشتی که بی تردید بی ارتباط با اعترافات احتمالی مدیرکل سابق نخواهد بود. 

البته ممکن است دامنه این بازداشت ها به برخی دیگر از مسئولان هم سرایت کند.