به گزارش خزرآنلاین، احمد رمضانپور نرگسی در جلسه فوق‌العاده شورای شهر رشت که با موضوع انتخاب شهردار برگزار شد، اگرچه بار دیگر بر لزوم حفظ وحدت اعضای شورا تاکید کرد و گفت که هیچ چیز بهتر از وحدت نیست و وحدت موجب ایجاد آرامش می‌شود، اما در اظهاراتی که در تناقض کامل با همان وحدت مورد ادعایش […]

به گزارش خزرآنلاین، احمد رمضانپور نرگسی در جلسه فوق‌العاده شورای شهر رشت که با موضوع انتخاب شهردار برگزار شد، اگرچه بار دیگر بر لزوم حفظ وحدت اعضای شورا تاکید کرد و گفت که هیچ چیز بهتر از وحدت نیست و وحدت موجب ایجاد آرامش می‌شود، اما در اظهاراتی که در تناقض کامل با همان وحدت مورد ادعایش است، افزود: شهردار ما هنوز آقایان عبدالهی و جذب هستند!

این اظهارات رمضانپور در حالی بیان شد که ریش سفیدان شورای شهر رشت طی روزهای گذشته بارها بر لزوم ایجاد وحدت تاکید داشته و خود رمضانپور هم اظهاراتش را در یکی از جلسات شورا با قرائت آیه ای از قرآن مجید حول محور اتحاد آغاز کرد. با این حال از تاکید رمضانپور بر اینکه شهردار مورد نظر او و یارانش همچنان جذب و عبدالهی هستند، می توان اینطور برداشت کرد که رای وی به شهردار فعلی از روی ناچاری بوده و 11 رای شورانشینان به شهردار، نه از سر وحدت قلبی بلکه تنها نمایشی برای وحدت بوده است!

قابل تامل آن که پیش از رای گیری رسمی از اعضای شورای شهر رشت، یک رای گیری مخفی صورت گرفته و تصمیم گرفته می شود تا برای نمایش وجود وحدت در بین شورانشینان، اعضای شورا با تمام آرای خود به هر کدام از این دو گزینه موجود که در این رای گیری مخفی اکثریت آرا به دست آورد، رای دهند. در این رای گیری اما علی قلیزاده 6 رای و ساغری 5 رای بدست می آورند و شورانشینان بنا به توافق قبلی، در رای گیری رسمی که در مقابل خبرنگاران صورت میگیرد تمام 11 رای خود را به نام علی قلیزاده به گلدان آرا می اندازند.

به نظر می رسد آن چه هم اکنون در شورای شهر رشت در جریان است بیش از آن که وحدت واقعی باشد، تنها نمایشی رنگ و رو رفته از وحدت است!