به گزارش خزرآنلاین، اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه تمام بهار آزادی ۴۴ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال نیم سکه بهار آزادی ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال ربع سکه بهار آزادی ۱۵ میلیون و ۵۵۰ هزار ریال هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال

به گزارش خزرآنلاین، اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

سکه تمام بهار آزادی ۴۴ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال

نیم سکه بهار آزادی ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال

ربع سکه بهار آزادی ۱۵ میلیون و ۵۵۰ هزار ریال

هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال