به گزارش خزرآنلاین، شنیده ها حکایت از آن دارد که پیش نویس حکم حجت جذب برای تصدی بر شهرداری رشت آماده شده و تنها منتظر امضای نهایی وزیر کشور در نخستین روز کاری اش است. شنیده ای که اگر صحت داشته باشد، باید گفت آخرین تیر در ترکش طیف 6 نفره شورا به هدف خورد […]

به گزارش خزرآنلاین، شنیده ها حکایت از آن دارد که پیش نویس حکم حجت جذب برای تصدی بر شهرداری رشت آماده شده و تنها منتظر امضای نهایی وزیر کشور در نخستین روز کاری اش است. شنیده ای که اگر صحت داشته باشد، باید گفت آخرین تیر در ترکش طیف 6 نفره شورا به هدف خورد و بالاخره آنان توانستند یکی را از میان خود به عنوان شهردار بعدی رشت برگزینند. با این حال امضای این حکم می تواند برای وزیر کشور تبعات جدی به همراه داشته باشد.

یکی دو روز پیش بود که محمد رضایی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از مجموع 1255 شهرداری فعال در کشور در حدود هزار شهرداری ورشکسته هستند، خبر از طرح سوال از وزیر کشور داد و گفت: نمایندگان انتصابات بدون ضابطه و مغایر با آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهرداری را محور سوال خود قرار داده و خواستار قانونمند شدن مدیریت شهری شدند. این نمایندگان معتقدند انتصاب افراد به عنوان شهردار به جای آن که بر اساس شایستگی و تجربه باشد، بر پایه لابی های درون شورایی صورت می گیرد و لذا نتیجه این انتصابات، ورشکستی بسیاری از شهرداری های سراسر کشور خواهد بود.

حالا اما امضای حکم جذب ممکن است تاییدی بر این ادعای نمایندگان سوال کننده از وزیر کشور باشد چرا که بنا به اعتقاد برخی از کارشناسان حوزه مدیریت شهری، جذب سابقه مدیریت میانی 9 ساله را که یکی از شروط اصلی آیین نامه اجرایی جدید احراز شرایط شهرداران است، ندارد و لذا امضای حکم تصدی او بر شهرداری رشت توسط وزیر کشور، می تواند مهر تاییدی بر انتصابات بدون ضابطه و مغایر با آیین نامه باشد.

آن چه که اما می تواند وزیر کشور را بر اجرای دقیق و بدون مماشات آیین نامه جدید ملزم سازد، تنها و تنها سایه نظارت نمایندگان است. بی تردید رحمانی فضلی قهر نمایندگانی که قدرت استیضاح وی را در دارند، بر سفارش احتمالی افرادی که می خواهند بر هر نحوی جذب را بر کرسی شهرداری بنشانند ترجیح نخواهد داد. به خصوص اینکه اخیرا پای این موضوع به رسانه های کشوری و روزنامه های سراسری هم باز شده است و فشارها بر رحمانی فضلی تشدید!

از میان سه نماینده رشت، جعفرزاده تا کنون موضع گیری جدی نسبت به انتخاب حجت جذب به عنوان شهردار رشت نداشته است. اگرچه رسانه نزدیک به جعفرزاده از این انتخاب ناخوشنود به نظر می رسد اما شاید ارتباط حسنه جعفرزاده و حامد عبدالهی تاکنون مانع از مخالفت علنی نماینده رشت با این انتخاب شده است. در مجموع به نظر نمی رسد جعفرزاده بخواهد با فشار بر وزیر کشور، مانع از امضای حکم شهردار شدن جذب شود.

دیگر نماینده اصلاح طلب رشت اما موضع گیری متفاوتی در این خصوص داشته است. وی در آخرین اظهارات خود گفته است که مگر آیه نازل شده است که شهردار منتخب رشت حتما می بایست از جمع شورانشینان باشد. این اظهارات حسنی اما با واکنش تند رمضانپور به عنوان اصلی ترین حامی جذب همراه بوده است. رمضانپور در نامه ای خطاب به حسنی، تلویحا از او می خواهد تا در مسایل مربوط به شورا و شهرداری دخالت نکند. شاید اگر حسنی کمی روحیه جنگجویی بیشتری داشت، این پاسخ رمضانپور به او می توانست حسابی برای جذب گران تمام شود.

داستان کوچکی نژاد اما متفاوت است. با اینکه اظهارنظر علنی از او در رسانه ها منتشر نشده است اما گفته می شود در حال حمایت از جذب برای رسیدن به کرسی شهرداری است. ادعایی که اگر صحت داشته باشد، باید گفت کوچکی نژاد عملا در حال کمک به یکی از رقیبان انتخاباتی خود برای انتخابات آتی مجلس است. شاید نماینده رشت پاسخ جذب به سوال یکی از اعضای شورا در خصوص احتمال کاندیداتوری وی برای انتخابات آتی مجلس را نشنیده است و نمی داند که جذب در حالی که در یک قدمی جلوس بر صندلی شهرداری رشت قرار داشت، حاضر نشد احتمال کاندیداتوری اش را برای انتخابات آتی مجلس را نفی کند.

مدت هاست که کاندیداهای اصولگرایان برای انتخابات مجلس، متشکل از گزینه هایی تکراری است و حمایت کوچکی نژاد از انتخاب جذب به عنوان شهردار رشت ممکن است همان فرصت طلایی باشد که وی در اختیار جذب قرار می دهد تا در فاصله مانده به انتخابات مجلس، جذب بتواند به عنوان چهره ای جدید در میان اصولگرایان، از جایگاه شهرداری استفاده کرده و دست به کارهای عمرانی و شاید هم تبلیغاتی بزند و راه خود را برای حضور در مجلس هموار سازد.

شاید نماینده رشت تصور می کند که انتخاب جذب به عنوان شهردار، او را از صرافت نمایندگی مجلس می اندازد که البته چنین چیزی بعید است که چرا قدرت شیرینی های خاص خود را دارد!