به گزارش خزرآنلاین، دانشگاه علوم پزشکی گیلان با ارسال جوابیه ای نسبت به خبر منتشر شده در خزرآنلاین با عنوان ” تعلل دانشگاه علوم پزشکی گیلان در اجرای طرح های عام المنفعه ” واکنش نشان داد.

به گزارش خزرآنلاین، دانشگاه علوم پزشکی گیلان با ارسال جوابیه ای نسبت به خبر منتشر شده در خزرآنلاین با عنوان ” تعلل دانشگاه علوم پزشکی گیلان در اجرای طرح های عام المنفعه ” واکنش نشان داد.