به گزارش خزرآنلاین، چندسالی از فوت صابر رهبر صاحب سینما آزادی لنگرود می گذرد. مردی که در اوایل دهه پنجاه زمینی خرید و شروع به ساخت سینما نیاگارا کرد که در زمان خودش یکی از مدرن ترین سینماهای کشور بود. سینمایی که بعدها سینما آزادی لقب گرفت. با فوت رهبر، اما فرزندان او تمایلی به ادامه […]

به گزارش خزرآنلاین، چندسالی از فوت صابر رهبر صاحب سینما آزادی لنگرود می گذرد. مردی که در اوایل دهه پنجاه زمینی خرید و شروع به ساخت سینما نیاگارا کرد که در زمان خودش یکی از مدرن ترین سینماهای کشور بود. سینمایی که بعدها سینما آزادی لقب گرفت. با فوت رهبر، اما فرزندان او تمایلی به ادامه کسب و کار پدر که البته دیگر آن رونق سال های دور را نداشت، نداشتند و گویا به دنبال واگذاری تنها سینمای لنگرود بودند.

اما مالک جدید این سینما کیست؟ شنیده های تایید نشده حکایت از آن دارد که مالکیت این مرکز فرهنگی به حسن پورقربان، شهردار فعلی انزلی رسیده است. پورقربان که در کارنامه خود سابقه تصدی بر شهرداری لنگرود را هم دارد، از چهره های محبوب در لنگرود محسوب می شود.

اگر انتقال مالکیت این مجموعه به پورقربان صحت داشته باشد، باید انتظار روزهای خوب را برای تنها سینمای لنگرود کشید چرا که پورقربان اصالتی لنگرودی داشته و به علت تصدی چندین ساله بر شهرداری لنگرود، به خوبی بر میزان علاقه فرهنگ دوستان لنگرودی به این سینما واقف است. امید است در آینده ای نزدیک با مالکیت پورقربان به عنوان یک چهره فرهنگ دوست بر مجموعه فرهنگی سینما آزادی لنگرود، شاهد ادامه فعالیت آن و بازگشت به روزهای اوج گذشته باشیم.