به گزارش خزرآنلاین، پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره منع کردن افراد از پارک کردن خودرو در ملکِ غیرشخصی این است: باسلام. مالک ساختمانی که درِ اصلی آن به خیابان می باشد، آیا می‌تواندخودرو خود را در کوچه بغلی پارک نماید؟   پاسخ کارشناسان:   کوچه و معابر عمومی ملک شخصی افراد نمی باشد که بتوان دیگران […]

به گزارش خزرآنلاین، پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره منع کردن افراد از پارک کردن خودرو در ملکِ غیرشخصی این است:

باسلام. مالک ساختمانی که درِ اصلی آن به خیابان می باشد، آیا می‌تواندخودرو خود را در کوچه بغلی پارک نماید؟
 
پاسخ کارشناسان:
 
کوچه و معابر عمومی ملک شخصی افراد نمی باشد که بتوان دیگران را از پارک کردن یا تردد در آنها منع نمود و هیچکس بجز ماموران راهنمایی و رانندگی نمی‌تواند مانع پارک خودرو در ملک غیرشخصی شود.