به گزارش خزرآنلاین، سجاد محجوب از برگزاری هشتمین جلسه کمیته فنی سازمان خبر داد. رئیس سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت با اعلام این خبر افزود: این جلسه به منظور ارتقای کیفی فضای سبز شهری و بهره مندی از آرا و نظرات اساتید، صاحبنظران و کارشناسان خبره وعلاقمندان فضای سبز شهری […]

به گزارش خزرآنلاین، سجاد محجوب از برگزاری هشتمین جلسه کمیته فنی سازمان خبر داد.

رئیس سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت با اعلام این خبر افزود: این جلسه به منظور ارتقای کیفی فضای سبز شهری و بهره مندی از آرا و نظرات اساتید، صاحبنظران و کارشناسان خبره وعلاقمندان فضای سبز شهری برگزار گردیده که پیرامون بحث و تبادل نظر موضوعاتی از قبیل ساماندهی سطوح گلکاری، باز پیراییی سطوح فضای سبز و همچنین تاثیر نامطلوب برخی از پروژه های مناطق بر سطوح فضای سبز شهری بوده است./