به گزارش خزرآنلاین، رئیس شورای اسلامی شهر رشت در پایان شصتمین جلسه شورا با عذرخواهی از شهروندان به دلیل تاخیر در انتخاب شهردار بر همدلی بین اعضا تاکید نمود. سید امیرحسین علوی با بیان این مطلب که در سه ماه اخیر و پس از استعفای شهردار قبلی رشت با همدلی و همکاری و حمایت همه […]

به گزارش خزرآنلاین، رئیس شورای اسلامی شهر رشت در پایان شصتمین جلسه شورا با عذرخواهی از شهروندان به دلیل تاخیر در انتخاب شهردار بر همدلی بین اعضا تاکید نمود.

سید امیرحسین علوی با بیان این مطلب که در سه ماه اخیر و پس از استعفای شهردار قبلی رشت با همدلی و همکاری و حمایت همه اعضای شورا از سرپرست و سایر مدیران شهرداری، خدمات شهرداری رشت کما فی السابق و در نهایت توان به شهروندان ارائه گردید و مجموعه شهرداری در هیچ حوزه ای خلل حضور شهردار را به عنوان مانع ای برای انجام وظایف خود تلقی نکرد.

رییس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به این موضوع که قطعا انتخاب شهردار اصلح اولویت همه اعضای شورای شهر میباشد، افزود: برخلاف آنچه برخی ها مدعی هستند، همه امورات شهر با حضور سرپرست به خوبی پیش رفته و ابقای مجدد سرپرست با رای حداکثر اعضا نشانگر رضایت مدیریت شهری از عملکرد سه ماه گذشته میباشد.

وی تاکید کرد به عنوان رییس شورا همواره بر این اعتقاد بودم که بتوانیم با همدلی کیفت ارائه خدمات به شهروندان را در شورای پنجم ارتقا دهیم و در این راستا معتقدم باید نقطه نظرات یکدیگر را شنیده و با اجماع نظر به اتخاذ تصمیمات مهم بپردازیم.

رییس شورای شهر با اشاره به انتخاب شهردار با 11 رای در سال گذشته تصریح کرد: ما نشان دادیم در رویدادهای مهم در شورای پنجم عقل را حاکم میکنیم و در این بین از اعضای پیشکسوت شورای پنجم و اصحاب رسانه انتظار کمک و همیاری دارم.

علوی خطاب به خبرنگاران ابراز داشت: انتظار میرود رسانه ها به عنوان یار دوازدهم شورای شهر وارد مخاصمات شورایی، سو نظر، تهمت و افترا نشوند و منافع مردم را درنظر بگیرند.