به گزارش خزرآنلاین،  سجاد محجوب از آغاز کاشت گلهای فصلی پاییزه در سطح شهر خبر داد. رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت افزود: به منظور ارتقاء سطح کیفی و بهبود سیمای بصری فضای سبز شهری، سازمان اقدام به خرید و کاشت گلهای فصلی متناسب با فصل پاییز در بلوارها، میادین و […]

به گزارش خزرآنلاین، 

سجاد محجوب از آغاز کاشت گلهای فصلی پاییزه در سطح شهر خبر داد.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت افزود: به منظور ارتقاء سطح کیفی و بهبود سیمای بصری فضای سبز شهری، سازمان اقدام به خرید و کاشت گلهای فصلی متناسب با فصل پاییز در بلوارها، میادین و پارکهای سطح شهر نموده است.

ایشان در ادامه به کاشت انواع گلهای فصلی نظیر داوودی و کلم زینتی در میادین پل طالشان، میدان دفاع مقدس، میدان نیروی دریایی، میدان گیل، پارک مفاخر و همچنین بلوار گیلان و لچکی میدان علم اشاره کرد.