به گزارش خزرآنلاین، اگرچه امروز قرار بود هر یک از اعضای شورای شهر رشت نام 6 نفر را به عنوان گزینه نهایی خود معرفی کنند اما یکی از آرای امروز تک رای به حامد عبدالهی بود. چه کسی از میان 17 گزینه موجود مهندس عبدالهی را تنها گزینه شایسته تصدی بر شهرداری رشت می دانسته […]

به گزارش خزرآنلاین، اگرچه امروز قرار بود هر یک از اعضای شورای شهر رشت نام 6 نفر را به عنوان گزینه نهایی خود معرفی کنند اما یکی از آرای امروز تک رای به حامد عبدالهی بود. چه کسی از میان 17 گزینه موجود مهندس عبدالهی را تنها گزینه شایسته تصدی بر شهرداری رشت می دانسته است؟

برای پاسخ به این سوال باید گفت بنا بر گمانه زنی های رسانه ای، حامد عبدالهی شش رای نهایی را برای تصدی بر شهرداری رشت در کرسی دارد. اگرچه امروز موسوی 10 رای و عبدالهی 9 رای به دست آورده اما باید بدانیم که اصلاح طلبان شورا (رمضانپور – حاجی پور – زاهد) امروز هم به عبدالهی رای دادند و هم به موسوی. اما در روز نهایی انتخاب شهردار، بی تردید از میان عبدالهی و موسوی، تک رای خود را به نام عبدالهی به صندوق خواهند انداخت و در نتیجه باید گفت پیام انتخابات امروز این بوده که با وضعیت فعلی، عبدالهی بی شک شهردار بعدی رشت خواهد بود مگر آن که اتفاق غیرمنتظره ای در دو روز آینده رخ دهد. 

تصاویر آرای رمضانپور، حاجی پور و زاهد به ترتیب در ادامه قابل مشاهده است:

 

اما سوال قبل همچنان به قوت خود باقی است. چه کسی به عبدالهی تک رای داده است؟

گفته می شود احمد رمضانپور نرگسی، اسماعیل حاجی پور، فرهام زاهد، حجت جذب، حامد عبدالهی و محمدحسن علیپور 6 نفری هستند که نام عبدالهی را به صندوق رای خواهند انداخت و امروز هم به عبدالهی برای انتخاب به عنوان یکی از 6 گزینه نهایی تصدی بر شهرداری رشت رای داده اند. اگر قرار باشد تک رای داده شده به عبدالهی را از میان این 6 نفر جستجو کرد، باید گفت با توجه به تصاویر بالا بی تردید رمضانپور، حاجی پور و زاهد به عبدالهی تک رای نداده اند. نکته عجیب ماجرا اینجاست که منابع موثق بر اینکه عبدالهی در حرکتی اخلاقی به خودش تک رای نداده است، هم نظرند. باقی ماندگان لیست شش نفره، علیپور و جذب هستند. کدام یک از این دو به عبدالهی تک رای داده اند؟! 

چرا اصلاح طلبان به مسعود موسوی رای داده اند؟ 

برای خالی نبودن عریضه! جز این نمی توان هیچ تحلیل دیگری بر رفتار اصلاح طلبان شورا متصور بود. هر چه که هست اصلاح طلبان در دوگانه موسوی – عبدالهی بی تردید عبدالهی را شهردار منتخب خود خواهند دانست. البته شاید این رفتار اصلاح طلبان نوعی به سخره گرفتن فشارهای بیرونی برای رای دادن به گزینه ای غیر از عبدالهی باشد. منظور از فشارهای بیرونی یعنی همان هایی که مدعی بودند می توانند رای علیپور را به سبد اصولگرایان باز گردانند!