به گزارش خزرآنلاین، دکتر غلامرضا رئيس فدراسيون پزشکي ورزشي از هيأت پزشکي ورزشي بازديد کرد. دکتر نوروزي در جمع شرکت کنندگان در دوره آموزشي ماساژ ورزشي با اشاره به پتانسيل علمي مجموعه پزشکي ورزشي، بر ضرورت بهره مندي توانمندي هاي علمي استان تاکيد کرد و گفت: تمرکز زدايي از اولويت هاي اصلي فدراسيون است، که […]

به گزارش خزرآنلاین، دکتر غلامرضا رئيس فدراسيون پزشکي ورزشي از هيأت پزشکي ورزشي بازديد کرد.

دکتر نوروزي در جمع شرکت کنندگان در دوره آموزشي ماساژ ورزشي با اشاره به پتانسيل علمي مجموعه پزشکي ورزشي، بر ضرورت بهره مندي توانمندي هاي علمي استان تاکيد کرد و گفت: تمرکز زدايي از اولويت هاي اصلي فدراسيون است، که به تدريج در همه بخش هاي تخصصي اين روند بايد شکل بگيرد و در همه زمينه هاي تخصصي هياتهاي استاني بي نياز از مراجعه به مرکز باشند.

دکتر نوروزي از بخشهاي، ثبت آمار، روابط عمومي، آموزش، فيزيوتراپي،  دندانپزشکي، ستاد نظارت و درمانگاه هيات نيز بازديد کرد.

در جريان اين بازديد دکتر اسدپور رئيس هيات پزشکي ورزشي گيلان به تشريح برنامه هاي هيات درارتباط با گسترش بخش درمان و تعامل هرچه بيشتر با هيات هاي ورزشي، اداره کل ورزش و جوانان و فدراسيون پزشکي ورزشي در تمامي زمينه ها  پرداخت و اطمينان داد که مجموعه پزشکي ورزشي گيلان با نقش حمايتي که دارد، پرقدرت تر از گذشته به ارائه خدمات به جامعه ورزش استان خواهد پرداخت .

وي يادآور شد:فدراسيون پزشکي ورزشي و هيأت هاي استاني حامي ورزشکاران و پشتيبان قهرمانان هستند.